KADINLAR 2. SINIF MUAMELESİ GÖRÜYOR…

GİZEM GÜNEŞ

27 Temmuz 2020 Pazartesi 21:00

KADINLAR 2. SINIF MUAMELESİ GÖRÜYOR…

KADINLAR 2. SINIF MUAMELESİ GÖRÜYOR…

Ataerkil toplum yapısının bir sonucu olarak, genelde toplumumuzda kadın hep 2. sınıf insan muamelesi görmektedir.

İnsanlar arasında yaygın olarak bilinen ‘”Kadının sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmemeli” lafı bile durumun ciddiyetini ortaya koymaktadır. Yurdumuzun çeşitli yerlerinden kadın cinayetlerini sık sık duyar olduk.

Ülkemizde çoğu kadın; erkek baskısı ve şiddeti yüzünden kendi kararlarını bile veremez konumdalar. Kadın ölümlerini, kadının aile baskısına, törelere, kendine hükmetmek isteyenlere karşı başkaldırı olarak değerlendirebiliriz.

Bu ülkede kadınlar aileleri tarafından özellikle de babaları tarafından zorla evliliklere maruz kalmakta, eğitim hakkı engellenmekte, istediği gibi hareket edebilme özgürlüklerine duvar örülmektedir. Kadının kendi kararlarını alabilmesine engel olabilmek için de kadın ya şiddetle ya da ölümle tehdit edilmekte ve sindirilmeye çalışılmaktadır.

Bunu yapan da hep baba, erkek kardeş veya eş sıfatındaki kişilerdir. Bu zihniyete sahip kişiler sırf erkek olduğu için kendisini kadından üstün görmekte, kadının hayatı üzerinde kendi hükmünün geçeceği kanısına varmaktadırlar.

Ülkemizde kadına şiddet ve kadın cinayetlerinin birçoğuna gerekçe olarak kıskançlık duyguları ve namus gerekçe gösterilmektedir. Namus insana ait bir kavramdır. Bu kavram ülkemizde sadece kadına yüklenmektedir. Kadına şiddetin bir diğer boyutu da psikolojik şiddettir. Ve bu fiziksel şiddetten bile daha vahimdir.

Psikolojik şiddet uygulayan kişiler; kadını aşağılayarak, küçük görerek kadının kendine olan özgüvenini sarsmakta ve benliğini yitirmesine yol açmaktadır.

Bunun sonucunda da bu kadınlar kendine güveni olmayan, tek başına hareket edemeyen, korkak bir kadın haline dönüşmekte ve erkeğe muhtaç konuma gelmektedirler.

Bu da kadını sindirmenin bir çeşit yolu olarak görülmektedir. Şimdi sen! Bunu okuyan kadın. Özelliğin saymakla bitmez, baş niteliğin anne. Kalbindeki şefkat, merhamet, acıma duygusu ile insanlara yol gösterirsin. Narinliğin ve kibarlığın oldukça etkilidir.

Toplumun güzelliklerini ortaya çıkartan varlıksın.  Atatürk’ün de dediği gibi ‘Kahraman Türk Kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlarımız üzerinde göklere kadar yükselmeye layıksın…

Yorumlar
  • Müslüm Bayramoğlu
    27 Temmuz 2020 Pazartesi 22:54

    Ancak bu kadar ıyi anlatıla bilirdi tebrik ederim