BİLSEM Lise Öğrencisi Uluslararası Kongrede

1 Aralık 2022 Perşembe 19:04

BİLSEM Lise Öğrencisi Uluslararası Kongrede

BİLSEM Lise Öğrencisi Uluslararası Kongrede

14-16 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 4. International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (4. Uluslararası Avrasya Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Konferansı) adlı konferansa Kimya bölümü proje öğrencimizin gerçekleştirmiş olduğu "Manyetik Fe3O4 Nanopartiküllerinin Anaerobik Çürümeyle Biyokütleden Biyogaz Eldesine Etkisinin İncelenmesi" adlı çalışma tam metin bildiri olarak kabul edilmiştir.

Fosil yakıtların küresel ısınmaya ve çevre kirliliğine olan etkileri nedeniyle Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında ülkelere bu yakıtların kullanımında sınırlamaya gidilmesi hedeflenmektedir. Biyogaz fosil yakıt sınıfına girmeyen bir hidrokarbon yakıttır. Biyogaz; bitkisel, hayvansal ve endüstriyel atıkların anaerobik çürümesi ya da çürütülmesi sonucu meydana gelen, yoğunlukla metan ve karbondioksit gazlarından oluşan bir gaz karışımıdır. Fosil yakıtlar jeolojik olarak oluşmuş ve enerji kaynağı olarak dünya üzerinde kullanım ömrü sınırlı olduğu için alternatif kaynaklara yönelinmiştir. Biyogaz ise yenilenebilir enerji sınıfında yer almaktadır. Son yıllarda, metan üretimi ve proses stabilitesi için anaerobik çürütücülerde nanopartiküllerin eklenmesi büyük ilgi görmektedir . Nanopartiküllerin ayrıca anaerobik çürütücüde metan eldesi verimini arttırdığı belirlenmiştir. 1 ila 100 nm arasında boyutlara sahip olan parçacıklar nanopartiküller olarak adlandırılır. Nano boyut, hücre zarlarına nüfuz etme kabiliyetini belirlediği için biyolojik bariyerler arasında geçişi, bağışıklık sistemi ile etkileşimi, alımını, absorpsiyonunu, dağılımını ve metabolizmasını kolaylaştırır .

Hem yerli imkanlarla üretilebilecek yenilenebilir bir enerji kaynağı hem de çevre dostu olması nedeni ile biyogaz sentezlenmeye çalışılmıştır. Manyetik nanopartiküllerle hayvan dışkısından metan gazı elde edilmiş ve sonuçlar sunulmuştur. Öncelikle Fe 3 O 4 manyetik nanopartikül sentezi yapılmıştır. Biyokütle olarak kullanılan hayvan dışkısının anaerobik çürütülmesi için bir reaktör tasarlanmış ve sentezlenen nanopartiküller kullanılarak metan gazı eldesine etkisinin olumlu olduğu sonucuna ulaşıldığı bildirilmiştir. Kdz Ereğli Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Serkan ÇAKIR" Kurumumuzda öğrencilerimize bilimsel ve sanatsal çalışmaları merkeze alarak 21 yüzyıl becerilerini kazandırmaya çalışmaktayız. Genellikle akademisyen bildirilerinin kabul edildiği uluslararası kongrede bir lise öğrencisinin yaptığı bilimsel çalışmanın bildiri olarak kabul edilmesi gurur vericidir.

Öğrencilerimizin bilimsel süreç becerilerini günden güne geliştirdiğini gözlemlemek ve sadece ulusal platformlarda değil çalışmalarının uluslararası bilimsel kongrelerde yer alması şehrimizin de bilime verdiği önemin göstergesidir. Bizleri gururlandıran Kimya Proje Öğrencimiz Zeynep Sena ŞİMŞEK ve Danışman Öğretmeni Gürol KESERCİ'yi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Tatetal'e dış laboratuvar numune incelemeleri sponsorluk desteğinden ötürü teşekkür ederiz" dedi.

Yorumlar