Adisyon Nedir?

5 Ağustos 2022 Cuma 21:25

Adisyon Nedir?

Adisyon, işletmelerin sundukları ürün ya da hizmetin cinsini veya miktarını belirtmek üzere hazırladıkları belgedir.

İşletmedeki ürün ya da hizmetlerin kaydının daha kolay tutulması sağlanır. Saat, tarih gibi bilgilerin adisyon adı verilen kağıt üzerinde yer alması gereklidir. Masada servis hizmeti veren işletmelerin adisyon kullanımı zorunludur. Bu zorunluluk self servis hizmeti için geçerli değildir.

Müşterinin siparişi alındığında oluşturulur ve masaya konur. Hizmet tamamlandığında ise, adisyon müşteriye teslim edilir ve üzerindeki bilgilere göre ödeme gerçekleşir. Adisyon makbuz yerine geçen bir belge değildir. Asıl amacı satın alınan ürün ya da hizmetin gösterilmesidir.

 Özellikle restoran ve kafe işletmeleri için adisyonlar sipariş takibini kolaylaştırır.

  • Aynı anda birden fazla sipariş alan işletmelerin yaşayacağı karışıklıkların önüne geçilir.
  • Masada servis hizmeti veren işletmeler için yasal olarak adisyon kullanılmalıdır.
  • Ödenecek vergi miktarı öğrenilir.

 e-Adisyon Nedir?

 Vergi Usul Kanunu gereğince kafeterya, restoran, pastane, bar gibi masada servis yapılan ve vergilendirilen hizmet işletmelerinde kağıt ortamda düzenlenen adisyonun elektronik olarak düzenlenmesine e-Adisyon denir. e-Adisyon, dijital ortamda düzenlendiği gibi burada saklanabilir ve Gelir İdaresi Başkanlığı'na iletilebilir. Yeni bir belge türü olmamakla birlikte adisyon belgesinin hukuki niteliklerine birebir sahiptir. e-Adisyon operasyonel süreçleri hızlandıran bir entegrasyon olmasıyla birlikte kağıt masraflarının da önüne geçer.

 Adisyon Programı Nedir?

 Adisyon programı, işletmelere minimum iş yüküyle etkili bir yönetim sunan cafe & restoran yazılımıdır. Rezervasyon, sipariş, stok kontrolü, paket servis gibi iş süreçlerinin hatasız olarak gerçekleşmesini sağlar. Detaylı satış raporları sunan restoran adisyon programı ile işletme hakkında daha kolay fikir sahibi olunur. Çalışanların performans takibinin yapılmasına olanak sunar. Hangi personelin daha hızlı ve verimli olduğu görülebilir. Adisyon programı sayesinde online sipariş hizmeti kabul edilebilir.

Yorumlar