Toplantı ve gösteri yerleri belli oldu...

5 Şubat 2019 Salı 12:40

Toplantı ve gösteri yerleri belli oldu...

Toplantı ve gösteri yerleri belli oldu...

 

Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı 2911 Sayılı Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre; 2019 yılı için Kdz. Ereğli ilçesindeki toplantı ve gösteri yürüyüş güzergahları ile afiş ve pankart asılacak yerleri açıkladı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre; Kdz.Ereğli, Gülüç, Kandilli ve Ormanlı Beldesinde düzenlenecek olan Gösteri yürüyüşlerinin mekan ve güzergahları açıklandı

Buna göre, Kdz. Ereğli ilçe merkezinde düzenlenecek olan Toplantı ve Gösteri Yü rüyüşlerinde; Müftü Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Spor parkı hemen yanında bulunan Engelsiz Yaşam Parkı önünün Gösteri Yürüyüşü Toplanma Alanı olarak belirlendi.

Engelsiz Yaşam Parkı önünden başlayarak Atatürk Bulvarı paralelinde bulunan yürüme yolunu takiben Engin Balık isimli işyeri önünden ise Atatürk Bulvarına çıkılarak eski terminal kavşağından eski terminal alanına kadar olan güzergah ise Yürüyüş Güzergahı olarak tespit edildi.

Eski terminalin bulunduğu halen otopark olarak kullanılan alanın dağılma alanı, Yine Eski terminalin bulunduğu halen otopark olarak kullanılan alanın 1. Açık Hava Toplantısı alanı olarak kullanılması, 2- Aynı günde ikinci bir Gösteri Yürüyüşünün düzenlenmesi halinde ise; Bozhane içi sahne önü Gösteri Yürüyüşü Toplanma Alanı,  Atatürk Bulvarı paralelinde bulunan yürüyüş yolunun Yürüyüş Güzergahı,  Anfı Tiyatro Alanın dağılma alanı, Yine Anfı tiyatro alanın 2.Açık Hava Toplantısı alanı olarak kullanılması karara bağlandı.

BELDELER NEREDE YÜRÜYECEK; NEREDE TOPLANACAK?

Gülüç Beldesinde düzenlenecek 1. Gösteri Yü rüyüşü ve Açık Hava Toplantısında;  Gülüç Beldesi Son Durak Mevkiinde bulunan kavşağın Gösteri Yürüyüşü Toplanma Alanı, Toplanma alanından itibaren Erdemyuva evleri önündeki yol ve Belediye caddesini takiben Belediye meydanına kadar olan yolun Yürüyüş Güzergahı, Belediye Meydanının dağılma alanı, Giilüç Belediyesi önündeki Belediye Meydanının ise 1. Açık Hava Toplantısı Alanı olarak kullanılması kararlaştırıldı.

Gülüç Beldesinde düzenlenecek 2.Gösteri Yürüyüşü ve Açık Hava Toplantısında; Merkez mahallesi İbrahim Hasçelik caddesi girişinde bulunan A-101 market önünün Gösteri Yürüyüşü toplanma alanı, Toplanma alanından başlayarak İbrahim Hasçelik Caddesinin Belediye Düğün salonu önüne kadar olan kısmının yürüyüş güzergahı,  Gülüç Belediye Düğün salonu önünün dağılma alanı, Gülüç Belediye Düğün salonu önünün ise 2. Açık Hava Toplantısı Alanı olarak kullanılması uygun görüldü.

 KANDİLLİ’DE…

 Kandilli Beldesinde düzenlenecek 1.Gösteri Yürüyüşü ve Açık H av a Toplantısında; TTK Armutçuk Tesisi Sendika Binası önünün Toplanma alanı,  TTK Armutçuk Tesisi önünden itibaren Ali Tan Caddesini takiben Armutçuk İlköğretim Okulu ve Ereğli Yol ayrımlına kadar olan alanın Gösteri Yürüyüşü güzergahı,  Ali Tan Caddesi Armutçuk İlköğretim Okulu ve Ereğli yol ayrımının dağılma alanı olarak kullanılması kararlaştırıldı.

 Kandilli Beldesinde düzenlenecek 2.Gösteri Yürüyüşü ve Açık Hava Toplantısında; Kandilli Beldesi Belediye Meydanının Toplanma alanı, Kandilli Beldesi Belediye Meydanından başlayarak TTK lojmanlarını takiben Kandilli Orm an İşletme Şefliği ile Yeni Camii önüne kadar olan alanın Gösteri Yürüyüşü güzergahı, Kandilli Orman Şefliği ve Yeni Cami önünün dağılma alanı olarak kullanılması kararına varıldı.

ORMANLI BELDESİNDE;

 Ormanlı Beldesinde düzenlenec ek 1. Gösteri Yürüyüşü ve Açı k H ava Toplantısında;  Ormanlı Belediye Hizmet Binası önü ve yan kısmı Hatip Oğulları alanının Toplanma alanı,  Ormanlı Belediye Hizmet Binası önü ve yan kısıru Hatip Oğulları alanı ile Şehit Madenciler Caddesi istikameti Ormanlı Orman İşletme Şefliği önüne kadar olan alanın Gösteri Yürüyüşü güzergahı,• Ormanlı Orman İşletme Şefliği önünden Kızılcapınar Köyü Yolu istikametinin dağılma alanı olarak kullanılması kararlaştırıldı.

Ormanlı Beldesinde düzenlenecek 2.Gösteri Yürüyüşü ve Açık Hava Toplantısında; Ormanlı PTT Hizmet binası önünün Toplanma alanı,  Ormanlı PTT Hizmet binası önünden başlayıp Ormanlı Orman İşletme Şefliği istikametinden Belediye Hizmet binası önüne kadar devam eden güzergahın Gösteri Yürüyüşü güzergahı, Belediye hizmet binası önünün dağılma alanı olarak kullanılması kararlaştırıldı.

AFİŞ VE PANKARTLAR İÇİN…

Kaymakamlık açıklamasında ilçe merkezinde afiş ve pankart asılacak yerler olarak, Bilbordlar: Terminal Üstü 1 Adet, Ereğlim Karşısı 2 Adet, Ali Mol la Karşısı 2 Adet, Jet Yol Aynını 2 Adet, K a y m a k a m l ı k Ön ü 3 Adet, Balcılar Petrol Karşısı 4 Adet, Shell Karşısı 2 Adet, Meydan Yo k uş u Lise Ö n ü 4 Adet, Doktorlar Sitesi Karşısı 3 Adet, M a d o Yanı 3 Adet, Termi nal Girişi 2 Adet. Çınaraltı 9 Adet, 48 Evler 7 Adet, Denizcilik V e Eğitim Fakültesi 2 Adet, Hastane 1 Adet, Meydanbaşı 15 Adet, Me y da nb a şı Y o ku şu 2 Adet, Yapı Kredi Yanı 3 Adat, Elmat epe 3 Adet Toplam 70 Adet Bilbord Otobüs Durakları: İlçe Geneli 66 Adet Otobüs Durağı. Raket Yerleri: Meydanbaşı Refüj, İşbankası Yaya Geçidi, Yapı Kredi Önü, İstanbul Pas.Arası, Garanti İnişi Refüjü, Sahil Taksi Yanı, İstanbul Yol Ayrımı , E c h o m a r Hastane, A y City, Pazar Taksi, Terminal Göbek Megalıght: Ay City Önü olarak belirlendi.

Gülüç beldesinde,  Merkez Mahallesi, Erdemyuva Caddesi, Bekyeri Mahallesi, Giilüç Caddesi, Merkez mahallesi Belediye Caddesi ile Örencik Mahallesinden başlayarak Çengel Mahallesinde son bulan Sahil Bulvarı üzerinde bulunan Bilboarda ve müsait yerler asılması uygun bulundu.

Kandilli beldesinde Afişlerin, T TK Armutçuk tesisi girişinden Ali Tan caddesi boyunca devam eden tel örgü ile karşısında bulunan ve eski Göğüs Hastalıklan Hastanesi binasına kadar olan alandaki tel örgüler ile TTK Sendikası binası önünden Gökçeler J.Karakol Komutanlığı ile Gökçeler Mahallesi istikametine kadar alanda kalan tel örgüler üzerine asılması. Pankartların, TTK Armutçuk tesisinden itibaren Ali TAN Caddesi boyunca Armutçuk İlköğretim Okulu ve Ereğli Yol ayrımına kadar olan bölümdeki elektrik direkleri arasına ve TTK Sendikası binası önünden Kandilli J.Karakol Komutanlığı ile Gökçeler Mahallesi istikametine kadar alanda kalan elektrik direkleri arası olarak belirlenen yerlere asılması kararlaştırıldı.

Ormanlı beldesinde ise afişlerin, Ormanlı Orman İşletme Şefliğinin çevre duvarı ile tel örgüsü ve ilerisinde bulunan eski petrol istasyonu tesisi duvarlarına asılması, Pankartların, Sarıkaya Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Sinitli Mahallesi Atatürk Caddesi ile Merkez Mahallesi Mustafa Güven Caddesi ve İnönü caddesinde bulunan elektrik direkleri arası olarak belirlenen yerlere asılması tespit edildi.

Yorumlar