“Çok ağır müfettiş kararları var!..”

7 Kasım 2019 Perşembe 15:05

“Çok ağır müfettiş kararları var!..”

“Çok ağır müfettiş kararları var!..”

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, “Müfettiş kararları geldi, çok ağır kararlar var. Özellikle imar konusunda çok durdurulan inşaatlar göreceğiz önümüzdeki günlerde. Çok üzülüyoruz, Karadeniz  Ereğli’nin performansınında düşeceğini vurguladı.

Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi’nin Kasım ayı oturumlarının ikinci  oturumunda  Atatürk Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda Başkan Halil Posbıyık başkanlığında  gerçekleştirildi.

Toplantı gündemi gereği olarak, İlçenin Müftü Mahallesi Atatürk Bulvarı Nargile Evleri karşısında bulunan Süs Havuzunun bulunduğu alana Düren Kent Parkı isminin verilmesine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce talep edilen gündem maddesi görüşüldü.  Müdürlüğün yazısına, Düren Kentine Ereğli Belediye Meclis üyelerinin son ziyaretinde Düren’e bir meydana Karadeniz  Ereğli adının verildiği, mukabil olarak Karadeniz Ereğli’de söz konusu alana Düren Parkı adı verilmesinin uygun bulunduğunu söyledi.

SÜS HAVUZU = DÜREN KENT  ADI VERİLDİ...

Başkan Posbıyık, gündem maddesine ilişkin olarak,  “5 kardeş kentimiz vardı, geçtiğimiz yılda karşılıklı ziyaretler yapılmadı. Birçoğu arıza yapmış. Gidiş gelişlerle durumu düzeltmeye çalışıyoruz. Sadece Düren’le düzenli gidiş gelişler olmuş. Geçtiğimiz günlerde meclisimizden bir heyet Düren’e gitti. Onlar güzel bir meydana oy birliğiyle Karadeniz  Ereğli Meydanı adını vermişler. Biz de kendilerine  jestlerine jest yaparak karşılık vermek istiyoruz.  Süs havuzunun olduğu yere Düren Kenti adını vermek istiyoruz” diye konuştu.  Gündem maddesi oybirliğiyle kabul edildi.

PERFORMANS PROGRAMI BELEDİYE MECLİSİ’NDEN GEÇTİ...

Mecliste, 2020 yılı Performans Programına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu görüşüldü. alındı.  Verilen bilgilere göre, 1132 kişinin çalıştığı Karadeniz Ereğli Belediyesi’ne  bağlı 19 müdürlüğün 2020 yılında yapacağı çalışmalar konusunda sunum gerçekleştirildi. Sunumun ardından söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Mustafa Kumaş, programın belediye meclis dağıtılmasını ve bazı projeler için ödenek ayrılmasının yapılmasını istedi.

Kumaş’ın ardından söz alan AK Partili Belediye Meclis Üyesi Numan Korkmaz ise  özellikle küçük ölçekli işlemlerde belediye teknik personelinin kullanılması gerektiğini belirterek, “Özellikle proje maliyetinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Şehrin silüetini etkilemeyecek yapılarda, proje çizimlerinin belediye personeli tarafından yapılması maliyeti azaltacak. Fen işleri müdürlüğü tarafından küçük inşaatların belediye ve şirketlerinde çalışan uzman kişiler tarafından yapılması işin kalitesini arttırır, fazla işçiye vereceğimiz parayı kaliteli malzemeye vermiş oluruz. Daha değerli işler yapmış oluruz. Şehir adına olan her şeyde biz önerilerimizi sunacağız. Bu anlamda tasarrufa yönelmeyi ve kaliteli işler  yapılmasını öneriyoruz” 

“BELEDİYE ÇOK GERİ KALMIŞ...”

Başkan Posbıyık, Korkmaz’ın sözlerine cevap olarak önerilerin dikkate alınacağını belirterek şu görüşlere yer verdi;

“Belediye çok geri kalmış. Bazı basın mensupları yatırıma neden geçmedin diyor. Belediyeyi toparlayamadık ki maaşları ödeyemiyoruz ki yatırıma nasıl geçeceğiz. Bana hiçbir şey soran yok, sormadan yazıyorlar. 

Proje meselesinde yerden göğe kadar haklısınız. Bizim proje çizmemiz lazım ama birtakım sıkıntılarımız var. Hakkında mahkeme falan açıldığı için eski imar müdürünü görevden aldık. Mustafa Kumaş iyi takip eder. Belediyeyle işi olduğu için anlamında söylüyorum. Yüksel Altıntaş adında bir arkadaş mimar. Bu arkadaş ağır bir hasta, hiç belediyeye gelmiyor. Altı aydır belediyedeyim hiç kendisini görmedim. Kendisinden rica ediyoruz, haber gönderiyorum, ‘belediyeden ayrıl da mimar alalım’ diye. O da ayrılmıyor. Çünkü 65 yaşına kadar devam edebiliyor. Dolayısıyla mimari projelerin yapılmasında belediyede büyük bir sıkıntı var.

Hatta bir adımımız oldu, imza atma yetkisine haiz bir mimar alalım dedik. Sonra vazgeçtik. Gruptaki arkadaşlarımız öyle rica ettiler, gereği yok dediler. Ben de peki dedim, siz doğrusunu yaparsınız, sonra vazgeçtik. Yani eksiğimiz var mimarla ilgili.  Sadece mimar olması yeterli değil, imza yetkisine sahip mimar olması lazım ki imza atabilsin. Onun için büyük sıkıntı çekiyoruz. Şu anda gelen taleplerden, aynı zamanda geçtiğimiz zamanlarda yapan hatalardan dolayı, mahkeme kararlarından dolayı mimar ve mühendislerimiz bazı şeylere cevap vermiyor.

Hatta şimdi duymuşsunuzdur, açıklamamda beis yok. Müfettiş kararları geldi, çok ağır kararlar var. Özellikle imar konusunda çok durdurulan inşaatlar önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çok üzülüyoruz, Ereğli’nin performansı da düşüyor. Bunlarla ilgili çok büyük bir çaba içine gireceğiz. Mühendis ve mimarımız yeterli değil. Üç tanesi şu anda diskalifiye. Bir kadro boş, iki tane kadro da dediğim gibi biri cezalı, diğeri de hasta. Fakat söylediğiniz doğru tamamen doğru, böyle bir tasarrufa gidilebilir.

Fen İşleri Müdürlüğü elinden geleni yapıyor. Şu anda Belen’de İtfaiye Müdürlüğümüzün olduğu yerde inşaat yapıyoruz. O alanda dehlizleri kapattık, o alan bizim alanımız. Orada düzleme yapıyoruz, temizlik işlerini sanayiden kaldırıp oraya getirmeye çalışıyoruz. Orayı yeniden atelye falan yapılacak. Bu sayede temizlik işleri, itfaiye, destek hizmetleri ile hepsini bir araya toplayıp, irtibatlarını sağlayıp, tamirlerini birlikte yapsınlar diye bir çalışma yapıyoruz. Yine kaynarca konutlarında o parkı çalışır hale getirmek için çay bahçesi yapıyoruz. Orayı ihaleye veriyoruz ki gözetim altında tutulabilsin. Yani fen işleri elinden geldiğince inşaatları yapıyor. Ancak önümüzdeki günlerde fen işleri büyük oranda asfalt, istinat duvarı, parke gibi işlere girecek ama paramız yok şu anda. Ay sonunda aylıkları dahi zor ödüyoruz. Onu temin etmeye çalışıyoruz, onu temin ettiğimiz zaman, daha imarla ilgili, parkeden, istinattan, betondan ihaleye giremedik paramız olmadığı için. Para olmadan yatırım olur mu? Altı ay oldu göreve geleli, beş senede yatırım yapmamışlar, hiç kimsede ses seda yok. Altı ayda ne yatırım yapacağım, elimizdeki paranın hepsi gitmiş. Önerilerinize katılıyorum, zaman içinde eksiklerimizi tamamlarsak hepsini hallederiz.”

Performans programına ilişkin komisyon raporu oybirliğiyle kabul edildi.

DİĞER MADDELERDE GÖRÜŞÜLDÜ...

Gündem gereği, Belediyenin 2020 yılı ve izleyen iki yıl Gelir-Gider Bütçeleri ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Bütçesi konuları da görüşüldü. Buna göre, Ereğli Belediyesi’nin 2020 yılı gelirleri 222 milyon, giderleri 222 milyon lira olarak öngörüldü. Bütçenin denk olması nedeniyle borçlanma gereği bulunmadığı ifade edildi.

Toplantıda ayrıca, Belediyenin bankalardaki mevduatları ile diğer tüm alacaklarının kamu hizmetine tahsis edilmesi işlemi de kabul edildi. İlçenin Göktepe Mahallesi 2378 ada 32 parselde kayıtlı taşınmaz ile 2378 ada 25 parselde kayıtlı taşınmazın mezarlık alanı olarak Belediyeye şartlı bağış yapılmasının kabul edilmesi oybirliğiyle karara bağlandı.  İlçenin çeşitli mahallelerinde bulunan mülkiyeti Belediyeye ait yoldan ihdas parsellerin satış veya takası  konusu imar Komisyonu’na havale edildi.

2019 mali yılı Gelir Tarifesinde ilave ve değişiklik yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu kabul edildi. Buna göre, balıkçı tekneleri için barınma amaçlı liman kullanımı için 250 TL olan ücretin, yeni haliyle 0-20 metre arası tekneler için 100 TL, 21 metre ve üzeri tekneler için ise 200 TL olarak yeniden belirlendi.

Belediye birimleri arasında ödenek aktarımına ilişkin plan ve bütçe komisyonu raporu da komisyondan geldiği haliyle kabul edildi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Özel Halk Otobüslerinin Çalıştırılmasına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmasının görüşülmesi ile  Taksi Durakları ve Ticari Taksi Çalıştırılmasına ait Yönetmelikte değişiklik yapılmasının görüşülmesi konularındaki iki gündem maddesi de müdürlüğünden geldiği haliyle oybirliğiyle kabul edildi.

Yorumlar